Relacje inwestorskie

Dywidenda

Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową, planujemy wypłacać regularnie w formie dywidendy około 65 proc. wyniku z działalności operacyjnej pomniejszonego o koszty finansowania bankowego (ang. funds from operations, FFO).

Wartość FFO w 2017 r. szacowana jest na około 21,4 mln euro, z czego 17,4 mln euro za okres II-IV kwartału br., który będzie podstawą do wypłaty dywidendy.

Griffin Premium RE..

Griffin Premium RE.. N.V. jest spółką zarejestrowaną w Holandii, która działa w formule zbliżonej do REIT (ang. Real Estate Investment Trust). Jej działalność koncentruje się na perspektywicznym rynku nieruchomości biurowych w Polsce.

Siedziba spółki

Claude Debussylaan 15
1082MC Amsterdam, Holandia

+31(0)20 238 4000

Kontakt

GPRE Management
Al. Jana Christiana Szucha 6
00-582 Warszawa

telefon:
+48 22 212 19 90

e-mail:
kontakt@griffin-premium.com