Relacje inwestorskie

Notowania akcji

Akcje Griffin Premium RE.. N.V. zadebiutowały na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 13 kwietnia 2017 r. Akcje Spółki notowane są w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą GPRE i oznaczeniem GPR.

Aktualny kurs 5.25 PLN
(15:56:51)
Kurs odniesienia 5.25 PLN
(2018-01-17)
Data początkowa 09:00:00
Data końcowa 15:56:51
Zmiana 0.00 %
Minimum 5.10 PLN
(10:49:07)
Maksimum 5.29 PLN
(09:00:00)
Wolumen 2285
Griffin Premium RE..

Griffin Premium RE.. N.V. jest spółką zarejestrowaną w Holandii, która działa w formule zbliżonej do REIT (ang. Real Estate Investment Trust). Jej działalność koncentruje się na perspektywicznym rynku nieruchomości biurowych w Polsce.

Siedziba spółki

Claude Debussylaan 15
1082MC Amsterdam, Holandia

+31(0)20 238 4000

Kontakt

GPRE Management
Al. Jana Christiana Szucha 6
00-582 Warszawa

telefon:
+48 22 212 19 90

e-mail:
kontakt@griffin-premium.com