Relacje inwestorskie

Notowania akcji

Akcje Griffin Premium RE.. N.V. zadebiutowały na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 13 kwietnia 2017 r. Akcje Spółki notowane są w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą GPRE i oznaczeniem GPR.

Aktualny kurs 4.60 PLN
(17:00:00)
Kurs odniesienia 4.64 PLN
(2017-09-22)
Data początkowa 09:00:00
Data końcowa 17:00:00
Zmiana -0.86 %
Minimum 4.57 PLN
(15:39:48)
Maksimum 4.65 PLN
(09:24:09)
Wolumen 30843
Griffin Premium RE..

Griffin Premium RE.. N.V. jest spółką zarejestrowaną w Holandii, która działa w formule zbliżonej do REIT (ang. Real Estate Investment Trust). Jej działalność koncentruje się na perspektywicznym rynku nieruchomości biurowych w Polsce.

Kontakt

GPRE Management
Al. Jana Christiana Szucha 6
00-582 Warszawa

telefon:
+48 22 212 19 90

e-mail:
kontakt@griffin-premium.com