O nas

Profil działalności

Jesteśmy właścicielem wysokiej klasy nieruchomości biurowych i biurowo-handlowych, położonych w centrach lub przy głównych ulicach największych miast Polski. Dzięki wysokiemu poziomowi wynajmu i długoterminowym umowom ze znamienitymi najemcami, obiekty te przynoszą stabilne przychody. Wypracowywanymi zyskami zamierzamy regularnie dzielić się z naszymi akcjonariuszami. Planujemy wypłacać w formie dywidendy około 65% wyniku z działalności operacyjnej pomniejszonego o koszty finansowania bankowego.

Spółka Griffin Premium RE.. B.V. została zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do REIT (ang. Real Estate Investment Trust). Nasza działalność koncentruje się na perspektywicznym rynku nieruchomości biurowych w Polsce. Dlatego też intencją Griffin Premium RE.. jest przekształcenie w polską spółkę akcyjną spełniającą wymogi REIT, gdy w Polsce przyjęte zostaną odpowiednie przepisy regulujące funkcjonowanie tego typu podmiotów oraz przy założeniu, że konwersja ta będzie korzystna dla akcjonariuszy Spółki.

nieruchomości biurowych
i biurowo-handlowych
tys. m²
powierzchni najmu
mln € - wartość
portfela nieruchomości

Company
Profile

Poznaj nas lepiej! Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem Company Profile, w którym przybliżamy działalność Griffin Premium RE.., portfel nieruchomości, kadrę zarządzającą oraz strategię rozwoju.

Zobacz PDF

Władze spółki

Dyrektorzy zarządzający

 • Małgorzata Turek posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w branży nieruchomości zdobyte w czasie pracy zarówno dla firm deweloperskich, jak i międzynarodowych kancelarii prawnych. Jest także uznaną specjalistką w dziedzinie zarządzania aktywami, fuzji i przejęć, a także sprzedaży aktywów.

  W 2005 r. pani Turek postanowiła związać swoją karierę zawodową z rynkiem nieruchomości i firmami deweloperskimi. Początkowo pracowała na rzecz wiodącej, krakowskiej firmy deweloperskiej (GD&K) gdzie - na stanowisku członka zarządu - nadzorowała wszystkie etapy realizacji projektów deweloperskich.

  Bezpośrednio przed dołączeniem do zespołu Griffin Premium RE.. - spółki zarządzającej wysokiej klasy nieruchomościami biurowymi i biurowo-handlowymi - przez pięć lat związana była ze spółką Skanska oraz jej spółkami w Polsce. W czasie pracy dla spółki Skanska Małgorzata Turek była Dyrektorem Operacyjnym (COO) oraz członkiem zarządu odpowiedzialnym za transakcje i operacje grupy Skanska Property. Do jej obowiązków należało nadzorowanie transakcji i operacji Skanska Property. W ostatnim okresie uczestniczyła rownież w transakcjach Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej. Podczas swojej pracy w Skanska Małgorzata Turek była odpowiedzialna za ponad EUR 1 mld transakcji ma aktywach grupy jak również, za skomercjalizowanie ponad 300 000 metrów kwadratowych powierzchni biurowych.

  Małgorzata Turek jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; posiada także uprawnienia radcy prawnego.

 • Rafał Pomorski jest doświadczonym specjalistą w zakresie finansów i rachunkowości. W latach 2015-2016 odpowiadał za finanse w Griffin Real Estate, wiodącej i szybko rozwijającej się grupie działającej na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej. Od 2011 r. pełnił funkcję menedżera ds. finansów w MGPA, funduszu private equity inwestującym na rynku nieruchomości. Stanowisko to zajmował do 2015 r., także po przejęciu MGPA przez globalną grupę BlackRock w 2013 r. Karierę zawodową rozpoczął w 2007 r. w dziale audytu PwC, gdzie pracował do 2010 r.

  W 2007 r. Rafał Pomorski uzyskał tytuł magistra ekonomii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2016 r. jest członkiem Stowarzyszenia Dyplomowanych Biegłych Księgowych (Association of Chartered Certified Accountants, ACCA).

   

Dyrektorzy Nadzorujący

 • Maciej Dyjas jest partnerem oraz dyrektorem współzarządzającym w Griffin Real Estate, wiodącej i szybko rozwijającej się grupie działającej na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej. Jest on również partnerem zarządzającym w funduszu private equity Cornerstone Partners.

  Przed dołączeniem do Griffin i Cornerstone, w latach 2009-2014 był partnerem zarządzającym oraz prezesem w Grupie Eastbridge, prywatnym funduszu inwestycyjnym, z którym związany był od 1994 r. Maciej Dyjas pełnił równolegle funkcję prezesa w kluczowych spółkach kontrolowanych przez Eastbridge. W 2014 r. Grupa Eastbridge zarządzała aktywami o wartości ponad 3 mld USD w sektorach sprzedaży detalicznej, produktów konsumenckich oraz nieruchomości.

  Przed dołączeniem do Eastbridge, Maciej Dyjas pracował w firmach konsultingowych w Niemczech oraz Stanach Zjednoczonych, głównie w zakresie restrukturyzacji, produkcji i zarządzania łańcuchem dostaw.

  Maciej Dyjas ukończył Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet w Stuttgarcie, uzyskując dyplomy w dziedzinie Matematyki, Informatyki i Zarządzania.

 • Nebil Senman jest partnerem współzarządzającym w Griffin Real Estate, wiodącej i szybko rozwijającej się grupie działającej na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej. Wcześniej, w latach 2005-2014, pełnił funkcje zarządcze oraz nadzorcze w niemieckich i polskich funduszach nieruchomości Oaktree.

  Przed dołączeniem do Oaktree, Nebil Senman spędził osiem lat w dziale doradztwa nieruchomości oraz finansów korporacyjnych w Ernst & Young Real Estate (wcześniej Arthur Andersen), gdzie pełnił różne funkcje zarządzające.

  Nebil Senman jest absolwentem uniwersytetów w Berlinie (TU Berlin), Paryżu (ESCP-EAP) i Londynie (LSE). Ukończył studia MBA i studia podyplomowe z zarządzania nieruchomościami oraz posiada dyplom z inżynierii lądowej. Jest członkiem Królewskiego Instytutu Akredytowanych Rzeczoznawców (MRICS).

 • Ioannis Papalekas jest Założycielem i Prezesem (Chief Executive Officer) spółki Globalworth Real Estate Investments Ltd. Pan Papalekas posiada prawie 20 lat doświadczenia w dziedzinie inwestycji na rynku nieruchomości oraz w dziedzinie działalności deweloperskiej, zdobytego głównie w Rumunii, gdzie stworzył jedną z najbardziej prężnych grup dewelopersko-inwestycyjnych na rumuńskim rynku nieruchomościowym. Posiada doświadczenie w zakresie nabywannia, planistyki przestrzennej, zabudowy, przebudowy, wykończenia, eksploatacji oraz zarządzania aktywami w odniesieniu do nieruchomości gruntowych oraz budynków z wszystkich głównych klas aktywów w Rumunii. Pan Papalekas ma na swoim koncie budowę ponad 400 tys. m.kw. przestrzeni komercyjnej (biurowej, handlowej oraz logistycznej) oraz 1.000 lokali mieszkalnych w Rumunii. 

 • Dimitris Raptis jest Wiceprezesem (Deputy Chief Executive Officer) oraz dyrektorem ds. Inwestycyjnych (Chief Investment Officer) spółki Globalworth Real Estate Investments Ltd. Pan Raptis rozpoczął współpracę z Globalworth w listopadzie 2012 roku, przepracowawszy uprzednio 16 lat w sektorach usług finansowych oraz zarządzania inwestycjami nieruchomościowymi w Deutsche Bank, z czego ostatnie 12 lat w charakterze starszego członka grupy zarządzania inwestycjami nieruchomościowymi w pionie Zarządzania Aktywami i Zasobami Finansowymi (Asset and Wealth Management) Deutsche Banku („RREEF”). W latach 2008 – 2012, pan Dimitris Raptis pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego oraz Dyrektora Działu Zarządzania Portfelami w Europie w spółce RREEF Opportunistic Investments („ROI”), będąc odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru nad transakcjami nabycia dokonywanymi przez ROI w Europie oraz zarządzanie europejskim portfelem inwestycji nieruchomościowych ROI obejmującym 40 inwestycji o wartości aktywów brutto przekraczającej 6 mld EUR. W latach 2000 – 2008, pan Raptis był starszym członkiem zespołu odpowiedzialnego za pozyskiwanie, strukturyzację oraz realizację inwestycji nieruchomościowych, z przewagą inwestycji na rynku francuskim, włoskim oraz rynkach Europy Południowo-Wschodniej, dla których wartość przedsiębiorstwa wynosiła ponad 5,5 mld Euro we wszystkich głównych klasach aktywów. 

 • Andreas Segel jest wiceprezesem i dyrektorem finansowym BUWOG AG, austriacko-niemieckiej platformy nieruchomościowej i firmy deweloperskiej notowanej na giełdzie papierów wartościowych w Wiedniu (ATX). Wcześniej był dyrektorem finansowym w Deutsche Wohnen AG, drugiej pod względem wielkości firmie zajmującej się budownictwem mieszkaniowym w Niemczech. Przed objęciem tej funkcji, był dyrektorem współzarządzającym i dyrektorem finansowym w GSW Immobilien AG, która notowana jest w ramach indeksu M-DAX na giełdzie we Frankfurcie. Związany był zawodowo także z niemiecką siecią handlową z elektroniką, w której był odpowiedzialny za procesy restrukturyzacji. Pracował również w dziale bankowości korporacyjnej Commerzbank AG.

  Andreas Segal ukończył studia prawnicze i z zakresu zarządzania, a także kurs Advanced Management Program na Harvard Business School.

 • Marcus van Campen jest dyrektorem zarządzającym w Astarta Holding, firmie działającej w branży rolniczej na Ukrainie, notowanej na giełdzie w Warszawie. Pełni również funkcję dyrektora nadzorującego w Ovostar Union, spółce, która również notowana jest na GPW w Warszawie i z powodzeniem działa na rynku drobiu i nabiału. Jest także dyrektorem ds. europejskich spółek (poza rynkiem macierzystym) z włoskiej grupy Salvatore Ferragamo, jednego z najważniejszych graczy na rynku produktów luksusowych w Europie.

  Marcus rozpoczął karierę zawodową w Océ van der Grinten NV, gdzie pracował w latach 1968-1976. W okresie od 1976 do 2002 r. pełnił funkcję głównego prawnika w firmie Amstelland NV (obecnie AM NV). Posiada rozległą wiedzę w dziedzinie budownictwa, nieruchomości i realizacji projektów, w tym ich finansowania. Ma bogate doświadczenie w zakresie zagadnień ładu korporacyjnego, działań organów nadzorujących rynki finansowe, czy wymagań dotyczących transparentności.

  Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Nijmegen w Holandii.

 • Thomas de Witte jest dyrektorem finansowym i ds. ryzyka (CFRO) w firmie Geneba Properties N.V., funduszu inwestycyjnym z obszaru nieruchomości z siedzibą w Amsterdamie, notowanym na holenderskiej giełdzie NPEX. Do firmy dołączył we wrześniu 2015 r. i jest odpowiedzialny za jej finanse, raportowanie i zarządzanie ryzykiem. Wcześniej, przez 12 lat pracował w Vastned Group, grupie złożonej z firm z sektora nieruchomości notowanych na giełdzie Euronext. Jako dyrektor finansowy (CFO), Thomas de Witte odegrał kluczową rolę w zarządzaniu raportowaniem, majątkiem i finansami grupy. Był odpowiedzialny za kwestie podatkowe, informatyczne i zarządzanie zasobami ludzkimi. W latach 1991-2003 pracował w firmie Arthur Andersen Accountants, która została później przejęta przez Deloitte & Touche Accountants.

  Równocześnie piastuje stanowiska członka rady nadzorczej i przewodniczącego komitetu audytowego stowarzyszenia mieszkaniowego Steadion w Hadze, oraz członkiem Raad van Toezicht i przewodniczym komisji finansowej Koninklijke Diergaarde Blijdorp w Rotterdamie. Jest członkiem CFO Executive Global Netwoek i Finanza Rijnmond.

  Thomas posiada dyplomy magistra ekonomii biznesu i prawa holenderskiego Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie, gdzie ukończył również podyplomowe studia z zakresu księgowości (CPA).

 • Claudia Pendred posiada ponad 25-letnie doświadczenie pracy w sektorze inwestycji i finansów zdobyte w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, a także w Północnej Afryce.

  Dotychczas zajmowała stanowisko dyrektora ds. nieruchomości i turystyki w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, gdzie rozszerzyła działalność banku w sektorze nieruchomości o nowe kraje i nowe produkty. Wcześniej była dyrektorem EBOiR ds. Rumunii, z siedzibą w Bukareszcie.

  Przed dołączeniem do EBOiR Claudia Pendred pracowała w banku N.M. Rothschild & Sons, gdzie pełniła funkcję dyrektora ds. klientów instytucjonalnych z Europy Środkowo-Wschodniej. Jeszcze wcześniej była zatrudniona w departamencie finansów międzynarodowych banku J.Henry Schroder Wagg & Co oraz w Banku Światowym w Waszyngtonie.

  Claudia Pendred zasiada i zasiadała w kilku zarządach i komitetach inwestycyjnych, w tym wielu funduszach nieruchomościowych.

  Posiada dyplom MBA z INSEAD Business School, tytuł magistra uzyskany na Uniwersytecie Harvarda oraz tytuł licencjacki z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Strategia

Naszym celem jest rozwój portfela nieruchomości, który będzie oferował atrakcyjną stopę zwrotu dla akcjonariuszy Spółki, zarówno z istniejącego portfela, jak również poprzez dalsze akwizycje nieruchomości spełniających restrykcyjne kryteria. Główne elementy strategii rozwoju Griffin Premium RE.. to:

01

Atrakcyjna polityka dywidendowa

Zamierzamy regularnie wypłacać akcjonariuszom około 65% wyniku z działalności operacyjnej pomniejszonego o koszty finansowania bankowego (ang. funds from operations, FFO).

02

Sprecyzowana strategia akwizycyjna

Zamierzamy inwestować w nieruchomości spełniające ściśle określone kryteria. Interesują nas budynki biurowe lub biurowo-handlowe w centralnych lokalizacjach głównych miast Polski. Planujemy nabywać obiekty o dobrej jakości technicznej, ze zróżnicowaną bazą najemców lub z wiodącym najemcą, ale z długoterminową umową najmu. Skupiamy się przy tym na nieruchomościach w pełni lub prawie w pełni wynajętych.

03

Przekształcenie w polski REIT

Intencją Griffin Premium RE.. jest przekształcenie w polską spółkę akcyjną spełniającą wymogi REIT, gdy w Polsce przyjęte zostaną odpowiednie przepisy regulujące funkcjonowanie tego typu podmiotów i o ile taka konwersja będzie korzystna dla akcjonariuszy Spółki.

Griffin Premium RE..

Griffin Premium RE.. N.V. jest spółką zarejestrowaną w Holandii, która działa w formule zbliżonej do REIT (ang. Real Estate Investment Trust). Jej działalność koncentruje się na perspektywicznym rynku nieruchomości biurowych w Polsce.

Siedziba spółki

Claude Debussylaan 15
1082MC Amsterdam, Holandia

+31(0)20 238 4000

Kontakt

GPRE Management
Al. Jana Christiana Szucha 6
00-582 Warszawa

telefon:
+48 22 212 19 90

e-mail:
kontakt@griffin-premium.com